RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

„PRAWA MAŁEGO
I DUŻEGO CZŁOWIEKA”

 

W ZWIĄZKU Z OBCHODZONYM 9 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWYM  DNIEM PRAW CZŁOWIEKA OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY PT. „PRAWA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA”. W POWYŻSZYM DNIU NASTĄPI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ  ODBĘDZIE SIĘ QUIZ WIEDZY O PRAWACH DZIECKA, WIĘC ZACHĘCAMY DO ROZMÓW Z DZIEĆMI NA TEN TEMAT.

CELEM KONKURSU JEST POSZERZENIE WIEDZY NA TEMAT PRAW DZIECKA / CZŁOWIEKA, POBUDZENIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE CIEKAWYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH ORAZ ZACHĘCANIE RODZICÓW I SENIORÓW DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU ZE SWOIMI DZIEĆMI I WNUKAMI.

REGULAMIN  KONKURSU:   

 • Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci z wszystkich grup wiekowych oraz do rodziców i seniorów naszych przedszkolaków (babć i dziadków);
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej (dopuszczalna jest pomoc rodziców i dziadków);
 • Format pracy: A4 lub A 3; technika – dowolna;
 • Wykonane prace należy dostarczyć do 6.12.2022r. do nauczycielek grup;
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, imię osoby, która pomogła dziecku wykonać pracę, z zaznaczeniem stopnia pokrewieństwa np. babcia, tato itp.;
 • Każda Rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę;
 • Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora konkursu;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.12.2022r.
  Organizator  konkursu:
  Przedszkole Samorządowe nr 27 im Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!