PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU30.11.2020 r. "Co słychać w domu"-zajęcie

z rodzicami

 

1. Piosenka powitalna ze śpiewem - dzieci ją znają,więc nauczą jej rodziców. Dla przypomnienia :   " Cześć , daj mi rękę, cześć daj mi rękę, idziemy teraz razem śpiewając piosenkę". Powtarzamy ją kilka razy zmieniając drugi człon, np." tupiemy teraz razem śpiewając piosenkę" itp.

2. Wskaż , jakie urządzenia zamieszczone poniżej wydają odgłosy

 

3.„Ułóż  rytmy” – układanie i kontynuowanie rytmów .Rodzic układa kilka takich samych przedmiotów tak, aby powstał rytm; np. kredka, kredka, łyżka, kredka, kredka, łyżka. Dziecko ma za zadanie zauważyć prawidłowość i dokończyć rytm

4. Odgadnij , co to za dźwięki

 

 

5. " Połącz w pary"

6. . Zabawa ruchowa „Śmieszne urządzenia elektryczne”.
Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że jest w sklepie elektrycznym. "Sprzedawca" po kolei włącza poszczególne urządzenia. Dzieci naśladują ruchy i dźwięki wydawane przez dane urządzenie.


logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska