PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU"Dzień Nauczyciela"

    14 października 2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu uroczyście powitaliśmy grono pedagogiczne tańcem i piosenką. Na zakończenie złożyliśmy paniom najserdeczniejsze życzenia oraz laurkę z kwiatkiem.

 

 oddzialy / oddzial_IV / blog
logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska