PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU"Jestem Polakiem i Europejczykiem”

    Na przełomie miesiąca kwietnia i maja w naszej grupie obchodziliśmy tematy patriotyczne tj. 2 Maja – Święto Flagi, 3 Maja – Konstytucji 3 Maja, a także obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zapoznaliśmy się z symbolami narodowymi: flagą Polski, godłem, hymnem, stolicą, strojami ludowymi, poznaliśmy zabytki Warszawy, Krakowa, Gniezna. Uczyliśmy się tańców polskich; Poloneza, Krakowiaka, Kujawiaka. Poznaliśmy flagę Unii Europejskiej, stolicę, zabytki, a także charakterystyczne potrawy danych państw.  

 

 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial_IV / blog
logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska