PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKUWrzesień już za nami :)

 

Drodzy Rodzice! 

Zaczęliśmy kolejna przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny! Wasze dzieci są już w grupie 5-latków. W pierwszym tygodniu września, jeszcze w wakacyjnym nastroju, dzieci przypomniały sobie przedszkolny świat. Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staraliśmy się, by ten tydzień był pełen miłych doświadczeń. Abu atmosfera w naszej grupie była dobra, wiele czasu poświęciliśmy na zabawy integrujące naszą grupę. Ważnym elementem było zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmawialiśmy o emocjach związanych z powrotem do przedszkola, przypomnieliśmy sobie plan dnia oraz jak co roku stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy kodeks. W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o wakacyjnych podróżach i pamiątkach  z nich przywiezionych. Dzięki takim rozmowom na tematy bliskie dzieciom wzmacniamy ich odwagę przed publicznymi wystąpieniami i zachęcamy do budowania dłuższych wypowiedzi. Dzieci poszerzyły swoją wiedze na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą. Dzieki pracy z mapą wiedzą już, gdzie leżą i jak oznaczone są morza, jeziora i góry, a także oszacować odległość na mapie.  W trzecim tygodniu września poruszaliśmy niezwykle ważny temat, jakim jest niebezpieczeństwo. Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych, ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także w postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar. Utrwaliliśmy, jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się. Ostatni miesiąc września to był czas, w którym zajmowaliśmy się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Dzieci utrwaliły nazwy części ciała człowieka i zapoznały się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak mózg, płuca, serce, Poznaliśmy zmysły człowieka, wykorzystując przy tym różnorodne doświadczenia. Podczas wielu zabaw i gier zapoznaliśmy się z pierwszą literą - O i liczbą - 1.  W tygodniu tym  w związku z rocznicą nadania naszemu przedkolu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego utrwaliliśmy wiedzę na temat historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniu. Wybraliśmy się także  pod pomnik Marszałka znajdujący się na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Październik szykuje się dla nas równie ciekawy i interesujący jak wrzesień. Już nie możemy się doczekać ! 

 

 

 

 oddzialy / oddzial_IV / blog
logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska