Nasze zajęcia i zabawy

Każdy z nas wie, że program nauczania w przedszkolu nie jest skupiony tylko na zabawie.Ważne jest, aby każdy dzień zawierał treści rozwijające zarówno społecznie, artystycznie, intelektualnie, elementy edukacji zdrowotnej i przyrodniczej. W ciągu dnia zajęcia przeplatane są zabawami ruchowymi, wyjściem na podwórko, swobodnymi zabawami, tak aby zbytnio nie obciążać młodego umysłu, gdyż jak wiemy koncentracja uwagi na jednej czynności u przedszkolaka waha się od ok. 15-25 min., w zależności od jej specyfiki.                                                                                                                                   Ostatnie nasze aktywności to m. in. improwizacje teatralne na podst. wiersza  " Na straganie", zabawy matematyczne i ruchowe z wykorzystaniem kasztanów, które przyniosły dzieci, zabawy  integracyjne z dawnych czasów:" Rolnik na dolinie" , " Labada". Uczyliśmy się też układać historyjki obrazkowe , a potem je opowiadać.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32