PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU" KOCHAM CIĘ MOJA OJCZYZNO"- XVII EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO

 W konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 47 wzięły udział 4chórzystki z grupy najstarszej. Zaprezentowały się wspaniale. Julia Wojtach i Wiktoria Murzińska zdobyły równorzędne nagrody, a Michasia Godlewska i Zuzia Wilczyńska -wyróżnienia.

 

 

 

Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.


 chor_zdjecia / 2017-2018
logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska