"Mali ekolodzy" - czwartek

02.04.2020 (czwartek)

  • ”Las” – zabawa pantomimiczna.

Rodzic mówi: Wyobraźcie sobie, że jesteście drzewami rosnącymi w lesie. Dzieci naśladują drzewa w dowolny sposób. Następnie rodzic podaje hasła np.: Silne drzewa. Słabe drzewa. Pada deszcz. Ptaki budują gniazda w konarach drzew. Burza. Dzieci wczuwają się w podane sytuacje i przedstawiają je w dowolny sposób 

  • ”Znikające śmieci”– zabawa.

Cel: Rozwijanie pamięci i koncentracji.

Rodzic układa na podłodze: butelkę plastikową, reklamówkę, słoik, jabłko, doniczkę. Prosi o zapamiętanie ich liczby i ułożenie, a następnie o zamkniecie oczu. Zmienia liczbę i kolejność przedmiotów. Na hasło: czego brakuje i co nie pasuje? – dziecko próbuje nazwać brakujące elementy.

  • ”Kto dalej rzuci?” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.

Dziecko, stojąc w rozkroku unosi wyprostowane ręce i na hasło: Rzuć ja najdalej – rzuca, jak najdalej w tył papierową kulę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

  • ”Segregujemy śmieci” – praca w kartach pracy s. 33

Zapraszam również na bajkę proekologiczną. 

  •