„Zabawy na każdą pogodę”

15.04.2020 (środa)

  • ”Jaka to pora roku?” – zabawa pantomimiczna.

Rodzic przedstawia ruchem wybraną porę roku, dziecko próbuje znaleźć odpowiedź. Zabawę powtarzamy a następnie następuje zmiana ról.

  • ”Rozdmuchane obrazki” – praca plastyczna

Cel: rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

Pomoce: kartka, słomka do napojów, rozwodnione farby plakatowe.

Dziecko otrzymuje kartkę oraz słomkę do napojów. Rodzic na kartce nakrapia różnokolorowe kleksy. Dziecko za pomocą słomki rozdmuchuje krople w różne strony. Zachęcamy dziecko do zastanowienia się, co może przedstawiać powstały obrazek.

  • ”Raz słońce, raz deszcz” – zabawa ruchowa orient. - porządkowa.

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na słowo słońce wykonuje dowolne ćwiczenia gimnastyczne, a słysząc deszcz – zatrzymuje się i chowa pod daszkiem utworzonym nad głową z własnych rąk.

  • ”Do deszczu pasuje…” – zabawa w skojarzenia.

Dziecko siedzi na podłodze, rodzic rzuca do niego piłkę, podając słowa i prosi o udzielenie szybkich odpowiedzi, które kojarzą się z usłyszanymi słowami. Dziecko ma podawać skojarzenia tylko wtedy, gdy złapie piłkę. Przykłady: parasol – deszcz, kałuża – kalosze, słońce – kapelusz. Dziecko próbuje użyć słów związanych z pogodą.

                                                            Na koniec dopasuj puzzle:)