„Jesteśmy Polakami – mieszkańcami Unii Europejskiej”

06.05.2020 (Środa)

 

Kochane Smerfy!

Wczoraj podróżowaliśmy po Polsce, poznaliśmy miasta leżące nad Wisłą. Zachęcam Was w dniu dzisiejszym do przypomnienia i utrwalenia symboli narodowych.

 

  • „Polska – mój kraj” – rozmowa na temat symboli narodowych.

„Symbole narodowe” – pokaz godła i flagi Polski. Omówienie wyglądu, kolorystyki i znaczenia.

 

„Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu, wyjaśnienie słów.

Symbole Narodowe Polski

  • ”Ile jest flag” – zabawa matematyczna.

Cel: doskonalenie liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 5

Potrzebnych będzie 5 flag Polski, które dziecko może wykonać własnoręcznie (pokolorować, pomalować).

Rodzic tworzy proste działania matematyczne z użyciem sylwet flag. Zadaniem dziecka jest wyznaczyć wynik dodawania i odejmowania w zakresie 5. Dziecko wspólnie z Rodzicem przelicza, manipuluje dokładając i zabierając przedmioty i podaje wynik działania.

  • Czas na „Gimnastykę”.

Mówienie rymowanki i jednoczesne wykonywanie czynności, o których jest mowa.

Ach gimnastyka dobra spraw – dz. maszeruje w miejscu.

Dla nas wszystkich to zabawa – obraca się dookoła własnej osi.

Ręce w górę – unosi ręce do góry.

W przód – ręce wyciąga do przodu.

I w bok – ręce wyciąga w bok.

Skłon do przodu – wykonuje skłon w przód.

Przysiad  - wykonuje przysiad.

Skok – wyskakuje w górę.

  • „Jesteśmy Polakami” – zabawa w dokończenie zdań.

Rodzic zaczyna zdanie – dziecko dopowiada.

Mieszkaniec Polski, to…………..

Godłem naszego kraju jest…………

Warszawa, to nasza……….

Królową polskich rzek jest………

Ma biało – czerwony kolor………..

Ojczyzna inaczej to…….

Miasto, w którym mieszkam, to…….

  • Polecam film na YouTube „Polak mały”. Przypomni on polskie symbole narodowe. Przypomnicie sobie wiersz „Katechizm polskiego dziecka ” W. Bełzy.