„Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór”

Poniedziałek 30.03.2020r.

 

„Ptasie radio” – zabawa dydaktyczna na podstawie  wiersza J. Tuwima.

Cel: rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych utworów literackich.

 

 

  • Dzieci odsłuchują wiersz J. Tuwima pt.: „Ptasie radio”. Następnie rozmawiają na temat utworu:

- jakie gatunki ptaków autor wymienił w wierszu?
- jak zachowywały się ptaki?
- jakie odgłosy wydawane przez zwierzęta zapamiętaliście?

 

  • Zachęcamy do dzielenia nazw ptaków na sylaby i wyodrębniania pierwszych sylab.
  •  Dzieci odsłuchują ponownie wiersz i naśladują głosy ptaków.
  • Rodzic może tez zaproponować następującą zabawę: wybrane dziecko naśladuje głos jakiegoś ptaka i wskazuje osobę, która ma odgadnąć jego nazwę. Jeśli wskazane dziecko rozwiązało zagadkę, naśladuje głos odgadniętego ptaka i dodaje głos innego ptaka, po czym wyznacza kolejna osobę, która ma odgadnąć nazwę ptaka. W ten sposób przybywa coraz więcej ptasich głosów do rozpoznania i naśladowania. Dzieci ćwiczą pamięć, słuch i narządy mowy.

 

„Motyl” – praca plastyczna

Cel: rozwijanie kreatywności

 

Zapraszam do wykonania motylka wg instrukcji na filmie. Zachęcam do dzielenia się swoimi pracami i przesyłanie na naszego grupowego mejla.

 

 

 

"Colors" - zabawa w j. angielskim

Cel: przypomnienie poznanych wcześniej kolorów w języku angielskim.