Środa – 27.05.2020 

Moja mama jest kochana - środa

 

„Miny w lusterku” zabawa. Każde dziecko otrzymuje małe lusterko. Dzieci robią różne miny i obserwują w jaki sposób zmienia się wyraz ich twarzy podczas przedstawiania różnych uczuć.

„Orientacja na kartce papieru” – zabawy matematyczne.

„Gdzie ukryły się cyfry?” – ćwiczenie spostrzegawczości .W różnych miejscach rodzic zawiesza cyfry 1 – 9. Zadaniem dzieci jest odnalezienie wszystkich cyfr i określenie ich położenia.

Wskazywanie miejsc na kartce.

- górny brzeg kartki,

- dolny brzeg kartki,

prawy brzeg kartki

- lewy brzeg kartki

- lewy górny róg

- prawy górny róg

- lewy dolny róg

- prawy dolny róg

Rysowanie linii na kartce. Dzieci rysują pod dyktando od wyznaczonego miejsca na kartce.

- od góry do dołu 2 linie czerwone

- od dołu do góry 2 linie czarne,

-od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone

- od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie.

Zabawy z mapą.

- Wskazywanie górnego i dolnego brzegu mapy.

- Określenie co znajduje się na górze mapy, a co na dole,

nazwanie kierunków świata.

- Określenie co znajduje się z prawej, a co z lewej strony mapy, nazwanie kierunków świata.

- Odszukanie na mapie miejsca zamieszkania, wskazywanie drogi do morza, w góry.

- Określenie położenia miasta względem Warszawy

(na prawo od Warszawy, na lewo, w górę, w dół).

„Chodzenie po linie” – ćwiczenie równowagi. Rodzic układa na dywanie wzór z długiej liny. Dzieci chodzą jedno za drugim po ułożonym wzorze.

Zestaw ćwiczeń - https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds