Temat tygodnia : Uczciwość na co dzień

 

Podstawa programowa:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

II. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8.wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15. q przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

Witajcie Motylki. W tym tygodniu będziemy zastanawiać się nad pozytywnymi i negatywnymi zachowaniami, spróbujemy ocenić postępowanie bohaterów opowiadania i wiersza, przypomnimy sobie poznane litery, utrwalimy znajomość figur geometrycznych, nauczymy się piosenki,  nauczymy się adresować list, utrwalimy nazwy dni tygodnia, spróbujemy poczytać,  i wiele innych. Zaczynamy

 

 

Poniedziałek 04.05.2020r.  

 

Drogie dzieci  popatrzcie na ilustracje i zastanówcie się co mogą oznaczać. Czy już wiecie? Spróbujcie teraz podnieść prawą rękę do góry, a później lewą. Następnie postawcie krzesło: przed sobą, a teraz stańcie za nim, jeśli możecie wejdźcie pod, stańcie obok.

  

 

 

    

„ Gdzie jest słoń ?” – ćwiczenia orientacji przestrzennej

Do zabawy będzie Wam potrzebna maskotka. Zaproście rodzica lub starsze rodzeństwo. Zaczynamy! Rodzic chowa maskotkę w domu, Waszym zadaniem będzie ją odnaleźć, ale uwaga musicie słuchać rodzica, który wydaje polecenia np.: idź prosto, skręć w lewo, skręć w prawo, szukaj: za, pod, w, obok.

 

„Ulica ma cztery rogi”- opowiadanie

Przeczytajcie opowiadanie wspólnie z rodzicem, a następnie spróbujcie wskazać zachowania negatywne i pozytywne. O to przykłady pozytywne: słoń przyznał się do zjedzenia ciastka; negatywne: słoń zjadł ciastko.

 

ulica_ma_cztery_rogi.pdf

 

„Słoń w drodze po ciasteczko”- karta pracy

Waszym zadaniem Motylki będzie odszukać na ilustracjo elementy i je zaznaczyć. (karta pracy: 1 str. 30)

ilustracja.pdf

 

„Język obcy” – zabawa logopedyczna

Zapraszamy Was  do nauki nowego kosmicznego języka dla ludzi o bardzo wygimnastykowanych buziach i językach. Powtórzcie zdanie: Po ko le wu my,  Uwaga w każdej sylabie należy długo wymawiać samogłoski( o, e, u, y)