Ogłoszenie – KONKURS

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU 3-6- LAT
DO UDZIAŁU W KONKURSIE  PLASTYCZNYM
“WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

 

  1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  2. Cele konkursu:

         - rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym,

         - poznawanie krajobrazów (wskazywanie charakterystycznych elementów                       krajobrazów np. góry, jeziora, morze) oraz odwoływanie się do doświadczeń i               wspomnień dzieci,

        - rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego                              wykorzystania czasu wolnego.

  1. Przedmiot konkursu:

      - Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice (malowanie farbami,                             kredkami,przyklejanie bibuły, rysowanie pastelami, wyklejanie  z plasteliny,                  malowanie palcami, lepienie z masy solnej, kolaż itd.) o tematyce związanej z                wakacjami.

      - Zachęcamy do wykorzystywania w pracy przedmiotów znalezionych podczas                wakacji (kamyczki, roślinki, muszelki, pocztówki, piasek, materiał).

  1. Pracę plastyczną dziecko  wykonuje w domu razem z rodzicami.
  2. Format pracy: nie mniejszy niż  A 4. Technika pracy i materiały dowolne (praca może być płaska lub przestrzenna).
  3. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane:

       – Tytuł pracy.

      –  Imię i nazwisko.

  1. Prace należy dostarczać do przedszkola do dnia 2 października.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 października.

             10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

            11. Prace plastyczne będą oceniane w obrębie danej grupy, czyli w każdej grupie będą nagrodzone dzieci.

 

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.