PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

Harmonogram imprez i uroczystości

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Nazwa imprezy konkursu

Odpowiedzialni nauczyciele

Termin i godzina

                 Uwagi

1.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

wszyscy nauczyciele

20.09.2019r.

 

2.

 Obchody IV Rocznicy nadania imienia dla naszego Przedszkola

             wszyscy          nauczyciele

26.09.2019r.

 

3.

Uroczystości z okazji  Dni Edukacji Narodowej- Akademia z udziałem emerytowanych pracowników

nauczyciele grup najstarszych

11.10.2019r.

 

4.

 

 

 

 

Obchody Dnia Niepodległości

- apel niepodległościowy w przedszkolu

Dominika Dec- chór, nauczyciele grupy V i IV

 

 

09.11.2019r.

 

Apel z udziałem rodziców ,dziadków i dzieci

5.

 


6.

Konkurs plastyczno-muzyczny "Podlasie pędzlem i muzyką malowane"


Pasowanie na przedszkolaka

Anna Płońska

Justyna Świderska


nauczyciele z gr. I

maj 2020

 


październik/listopad

przeniesiony z uwagi na małą liczbę uczestników

 


 

7.

Sejm dzieci

nauczyciele grup   IV i V

listopad

W ramach programu wychowawczego  Optymistyczne Przedszkole

8.

Udział w koncertach i przeglądach  ogólnopolskich z realizowaną tematyką patriotyczną

Dyrektor

Dominika Dec

cały rok

chór przedszkola, soliści

9.

Udział dzieci w konkursach recytatorskich organizowanych przez różne placówki, instytucje

wszyscy nauczyciele

cały rok

terminy będą podawane na bieżąco

10.

Dzień pluszowego misia

wszyscy nauczyciele

listopad

 W ramach programu wychowawczego Optymistyczne Przedszkole

11.

Andrzejki

nauczyciele grup: III,IV,V

listopad

 

12.

 Mikołajki w przedszkolu

wszystkie nauczycielki

6.12.2019r.

 

  

13.

  

Mikołajkowa Gala Przedszkolaka

nauczycielki z gr. IV i V

grudzień

Udział w gali dzieci

 Organizator MDK

 

14.

Wigilia   przedszkolna z jasełkami bożonarodzeniowymi

Dyrektor

nauczyciele grupy III, V i IV

grudzień

 

włączenie rodziców

w organizację wigilii

15.

Między przedszkolny Przegląd Kolędy  Przedszkolaka

Dyrektor 

 

grudzień 2019

Przedszkole pełni funkcje organizatora

16.

VIII Miejski Koncert Kolęd i Pastorałek  -

-w katedrze Fara i Cerkwi św. Mikołaja

miasto Białystok

styczeń 2020

 Organizator-prezydent miasta Białegostoku

17.

Przedszkolny Bal Karnawałowy

    wszyscy nauczyciele

 styczeń 2020

 W ramach realizacji programu Optymistyczne Przedszkole

18.

Obchody Dnia Babci i Dziadka

    wszyscy nauczyciele

 styczeń 2020

 

19.

Wesołe i zdrowe kanapki

wszyscy nauczyciele

marzec 2020

terminy zostaną podane przez nauczyciele w miesiącu styczniu

20.

 

 


21.

Konkurs plastyczny "Marszałek Józef Piłsudski w oczach dziecka"


Owocowy dzień

Justyna Świderska

Karolina Dziemiańczyk

 


wszyscy nauczyciele

marzec 2020

 

 


marzec 2020

 

 

 


realizacja programu zdrowotnego

22.

Lubimy zielone warzywa

wszyscy nauczyciele

marzec 2020

 realizacja programu zdrowotnego

23.

Obchody Dnia Wiosny w przedszkolu

wszyscy nauczyciele

marzec 2020

 

24.

Obchody Dnia Ziemi

wszyscy nauczyciele

kwiecień 2020

 realizacja programu zdrowotnego

25.

Obchody Dnia Matki

wszyscy nauczyciele

maj 2020

terminy będą podane w miesiącu maju

26.

Konkurs fotograficzny "Białystok w czterech porach roku"

Justyna Świderska

maj 2020

 

27.

Festyn rodzinny 

koordynator programu zdrowotnego – Ewa Żmiejko

maj/czerwiec

impreza plenerowa

 

28.

Dzień optymizmu

wszyscy nauczyciele

maj/czerwiec

 W ramach programu wychowawczego Optymistyczne Przedszkole

29.

Konkursy plastyczne

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

30.

Konkurs Matematyczno-plastyczny

nauczyciele grup starszych

 

kwiecień 2020

realizacja zagadnienia rocznego planu pracy

31.

Tydzień obchodów Dnia Dziecka

wszyscy nauczyciele

czerwiec 2020

 pierwszy tydzień czerwca

32.

Zakończenie roku szkolnego

nauczyciele

gr. IV  i V

czerwiec 2020

Dokładany termin będzie podany w miesiącu maju

Zastrzega się  prawo do zmiany terminów i zadań .

 

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska