PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU Nowy harmonogram na rok szkolny 2017/2018 zostanie podany w miesiącu wrześniu.

 

Harmonogram imprez i uroczystości

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Nazwa imprezy konkursu

Odpowiedzialni nauczyciele

Termin i godzina

                 Uwagi

1.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

wszyscy nauczyciele

19.09.2016r

20.09.2016r.

 

2.

 Obchody IV Rocznicy nadania imienia dla naszego Przedszkola

 wszyscy          nauczyciele

 

26.09.2016

 

3.

Uroczystości z okazji  Dni Edukacji Narodowej- Akademia z udziałem emerytowanych pracowników

Nauczyciele grup najstarszych

17.10.2016r.

 

4.

 

 

 

 

Obchody Dnia Niepodległości

- apel niepodległościowy w przedszkolu

- udział nauczycieli i delegacji rodziców z dziećmi w uroczystościach miejskich  na placu ratuszowym

 

 Dyrektor

mgr Mirosława Tichoniuk- część artystyczna apelu

 

10.11.2016r.

 

11.11.2016

 

Apel z udziałem władz miasta

Złożenie wiązanki pod pomnikiem Marszałka

6.

Sejm dzieci

nauczyciele z gr. IV i V

Listopad

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Optymistyczne Przedszkole

7.

Pasowanie na przedszkolaka

Nauczyciele grup   I i II

Listopad

 

8.

Udział w koncertach i przeglądach  ogólnopolskich z realizowaną tematyką patriotyczną

Dyrektor, mgr Mirosława Tichoniuk

cały rok

chór przedszkola, soliści

9.

Udział dzieci w konkursach recytatorskich organizowanych przez różne placówki, instytucje

wszyscy nauczyciele

cały rok

terminy będą podawane na bieżąco

10.

Dzień pluszowego misia

Wszyscy nauczyciele

Listopad

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole

11.

Andrzejki

wszystkie nauczycielki

Listopad

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole

12.

Uśmiech Mikołaja Mikołajki

wszystkie nauczycielki

6.12.2016r.

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej  Optymistyczne Przedszkole

13.

Mikołajkowa Gala Przedszkolaka

nauczycielki z gr. IV i V

Grudzień

Udział w gali dzieci

 Organizator MDK

 

14.

Wigilia   przedszkolna z jasełkami bożonarodzeniowymi

Dyrektor

nauczyciele grupy Vi IV

Grudzień

 

włączenie rodziców

w organizację wigilii

15.

Między przedszkolny Przegląd Kolędy  Przedszkolaka

Dyrektor , mgr. Mirosława Tichoniuk

grudzień 2016

Przedszkole pełni funkcje organizatora

16.

V Miejski Koncert Kolęd i Pastorałek  -

-w katedrze Fara i Cerkwi św. Mikołaja

-w kinie FORUM

Dyrektor , mgr. Mirosława Tichoniuk

 

 

styczeń 2017

 

 

 Organizator-prezydent miasta Białegostoku

Przedszkole pełni funkcje współorganizatora

17.

Przedszkolny Bal Karnawałowy pt. : „Radość dziecka”

    wszyscy nauczyciele

  Styczeń

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole

18.

Wesołe i zdrowe kanapki

    wszyscy nauczyciele

    Styczeń

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole z udziałem młodzieży z klasy gastronomicznej

19.

Obchody Dnia Babci i Dziadka

wszyscy nauczyciele

Styczeń

terminy zostaną podane przez nauczyciele w miesiącu styczniu

20

Owocowy dzień

wszyscy nauczyciele

Luty

 realizacja programu zdrowotnego

21.

Lubimy zielone warzywa

wszyscy nauczyciele

Marzec

 realizacja programu zdrowotnego

22.

Obchody Dnia Wiosny w przedszkolu

wszyscy nauczyciele

Marzec

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole

23.

Obchody Dnia Ziemi

wszyscy nauczyciele

Kwiecień

 realizacja programu zdrowotnego

24.

Obchody Dnia Matki

wszyscy nauczyciele

Maj

terminy będą podane w miesiącu maju

25.

Festyn Forum Szkół, parada młodych

nauczycielki

gr. IV i V

Czerwiec

dokładany termin będzie podany w miesiącu maju

26.

Festyn rodzinny - „ Na sportowo- na wesoło”

Koordynator programu zdrowotnego – Ewa Żmiejko

Maj/Czerwiec

impreza plenerowa

 

27.

Dzień optymizmu

wszyscy nauczyciele

Maj/Czerwiec

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole

28.

Konkursy plastyczne

mgr Bożena Dolistowska- Leszczyńska

cały rok

Dzieci z koła plastycznego

29.

Ekologiczny pokaz mody

Wszyscy nauczyciele

Czerwiec

realizacja programu zdrowotnego 

30.

Tydzień obchodów Dnia Dziecka

wszyscy nauczyciele

Czerwiec

1 tydzień czerwca

31.

Zakończenie roku szkolnego

nauczyciele

gr. IV  i V

Czerwiec

Dokładany termin będzie podany w miesiącu maju

 

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1730

Projekt graficzny: Magdalena Załuska