PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

KONSULTACJE Z WYCHOWAWCĄ DLA RODZICA 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W  godzinach KONSULTACJI wychowawcy są dostępni tylko dla Państwa. Są to spotkania indywidualne z rodzicem , na które może zaprosić wychowawca lub sami Państwo możecie poprosić o takie spotkanie.

Ze względu na poszanowanie Państwa i nauczycieli czasu dyrekcja prosi o wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby takiego spotkania u wychowawcy dziecka . Wychowawca  ma również obowiązek wcześniejszego powiadomienia rodzica o potrzebie spotkania na konsultację wychowawczą. 

 Konsultacje mają służyć spokojnemu omówieniu i wspólnemu rozwiązaniu  problemu.

 Terminy konsultacji dla rodziców w nowym roku szkolnym

Grupa I- wtorek 16.30

Grupa II- poniedziałek 15.30

Grupa III- wtorek 17.00

Grupa IV- wtorek 16.00

Grupa V- wtorek lub środa 16.30

 W tym roku szkolnym przewidywane są 2 obowiązkowe spotkania konsultacyjne dla rodziców w celu przekazania spostrzeżeń po pierwszej i drugiej obserwacji rozwojowej Państwa dzieci

Pozwoli to Państwu mieć pogląd jak rozwija się dziecko,jakie ma trudności , a jakie umiejętności i uzdolnienia. Zachęcam do spotykania się z wychowawcami 

- Dyrektor Przedszkola .         

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska