KONSULTACJE Z WYCHOWAWCĄ DLA RODZICA 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Konsultacje w tym roku szkolnym na drodze online lub telefonicznie.

W  godzinach KONSULTACJI wychowawcy są dostępni tylko dla Państwa. Są to rozmowy  indywidualne z rodzicem ,o które może prosić wychowawca lub rodzic dziecka.

Ze względu na poszanowanie Państwa i nauczycieli czasu dyrekcja prosi o wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby takiej rozmowy u wychowawcy dziecka . Wychowawca  ma również obowiązek wcześniejszego powiadomienia rodzica o potrzebie rozmowy- konsultacji wychowawczej. 

 Konsultacje mają służyć spokojnemu omówieniu i wspólnemu rozwiązaniu  problemu.

 Terminy konsultacji dla rodziców w nowym roku szkolnym  podamy wkrótce

Grupa I-

Grupa II-

Grupa III-

Grupa IV-

Grupa V-

 W tym roku szkolnym przewidywane są 2 obowiązkowe informacje  konsultacyjne dla rodziców w celu przekazania spostrzeżeń po wstępnej i końcowej  obserwacji rozwojowej Państwa dzieci.

Pozwoli to Państwu mieć pogląd jak rozwija się dziecko,jakie ma trudności , a jakie umiejętności i uzdolnienia. Zachęcam do rozmów  z wychowawcami 

- Dyrektor Przedszkola .