ODDZIAŁ III- sala nr 3

 

  RYBKI NEMO Rok szkolny 2021/2022  

godziny pracy  grupy:  6.30- 16.30

Nauczyciele : mgr Dorota Dworakowska, 

                           mgr Anna Greliak     

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2021/22

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł., po wypełnieniu i przekazaniu  deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf

Lista dzieci:

     1. Boruch Aleksandra

     2. Choromański Aleksander

     3. Czyżyk Franciszek

     4. Daszuta Kornel

     5. Gryc Miłosz

     6. Iwaniuk Bazyli   

     7. Juszkiewicz Katarzyna

     8. Kasprzak Wincenty

     9. Kopiec Gabriela

    10. Korzunowicz Wiktor

    11. Małaszewski Dominik

    12. Niedźwiedź Lena

    13. Okurowski Mateusz  

    14. Orłowska Oliwia 

    15. Orpik Filip   

    16. Oświeciński Aleksander  

    17. Sadowska Izabela

    18. Sakowicz Wiktoria  

    19. Siemieniuk Urszula

    20. Skrodzki Wiktor  

    21. Sosińska Lena 

    22. Pawluczuk Kuba

    23. Wysocka Anna

Rozkład dnia „Rybek Nemo”

  6.30 -8.15            schodzenie się dzieci

 

 • praca bieżąca z dzieckiem  , zajęcia w małych zespołach,
 • wykonywanie zadań indywidulanych, rozmowy tematyczne z dziećmi,
 • prowadzenie obserwacji, zabawy i gry stolikowe

8.15 -8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

czynności samoobsługowe związane ze śniadaniem ,śniadanie

9.00-10.15

zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową:

 • zajęcia i zabawy dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające

10.15-11.20

 • spacery , wycieczki tematyczne i krajobrazowe
 • obserwacje przyrodnicze  
 • obserwacje i prace dzieci w ogrodzie przedszkolnym/parku
 • zabawy zorganizowane i swobodne w sali (w przypadku niepogody)

11.20-12.00

czynności przygotowawcze do obiadu – higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności higieniczne – mycie zębów i porządkowe

 

Poobiednie zajęcia w przedszkolu

12.00-13.45

 • „Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • nauka języka angielskiego – wtorek i czwartek godz. 12:00-12:30
 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

*przy procedurach Covid-19 zajęcia wyłącznie obrębie grupy przedszkolnej

 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

 

czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.0

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe

 

 

16.00-16.30          

 • zabawy dowolne według zainteresowań
 • omówienie wydarzeń dnia

Rozchodzenie się dzieci

 

*w okresie trwania zachorowań na Covid-19, w rozkładzie dnia grupy zostają


Urodzinki Kasi i Kornela

Niech Wam słonko ciepło gra.Czysty Białystok

"Czysty Białystok" - jest to lokalna akcja związana z posprzątaniem terenu w swoim sąsiedztwie              ( w naszym przypadku niedaleko naszego przedszkola) organizowana przez Departament Gospodarki Komunalnej U. M. w Białymstoku.Pan Tomek zaprasza na zajęcia sportowe

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH :)Pierwsze urodziny w naszej grupie

Najlepsze życzonka, pięknego słonka


 


>> Archiwum grupy