ODDZIAŁ III- sala nr 3

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy grupy:   6:30 - 16:30

Nauczyciele: mgr Marta Pietruczuk, mgr Mirosława Tichoniuk

 

 

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2023/24

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 20  000 zł.  lub 40 000zł 

Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 55  zł. dla pierwszej kwoty rocznego ubezpieczenia lub 110zł dla dla kwoty drugiej.

 Ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją Rodzica.

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW:

UCHWAŁĄ NR 2 RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 13.09.2023R. USTALONO WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 • 200,00 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 • 180,00 ZŁ NA DRUGIE DZIECKO (W PRZYPADKU RODZEŃSTWA)                                                                                                                                                                                                                 ZATWIERDZONO PRELIMINARZ WYDATKÓW ZGROMADZONYCH NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

WYŻEJ WYMIENIONE KWOTY ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:

 • ZAKUP AUDYCJI MUZYCZNYCH I SPEKTAKLI DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA (PRZEWIDYWANE 15 WYDARZEŃ)
 • ZAKUP drobnych UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • ORGANIZACJA ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
 • ZAKUP UPOMINKÓW MIKOŁAJKOWYCH
 • ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI DO SAL GRUP PRZEDSZKOLNYCH
 • ORGANIZACJA ZABAWY KARNAWAŁOWEJ DLA DZIECI
 • ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA DZIECKA
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ DZIECI 6-LETNIE           

                           

 

Rozkład dnia „Rybek Nemo”

 

  6.30 -8.15            schodzenie się dzieci

 

 • praca bieżąca z dzieckiem  , zajęcia w małych zespołach,
 • wykonywanie zadań indywidulanych, rozmowy tematyczne z dziećmi,
 • prowadzenie obserwacji, zabawy i gry stolikowe

8.15 -8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

czynności samoobsługowe związane ze śniadaniem ,śniadanie

9.00-10.15

zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową:

 • zajęcia i zabawy dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające

10.15-11.20

 • spacery , wycieczki tematyczne i krajobrazowe
 • obserwacje przyrodnicze  
 • obserwacje i prace dzieci w ogrodzie przedszkolnym/parku
 • zabawy zorganizowane i swobodne w sali (w przypadku niepogody)

11.20-12.00

czynności przygotowawcze do obiadu – higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności higieniczne – mycie zębów i porządkowe

 

Poobiednie zajęcia w przedszkolu

12.00-13.45

 • „Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • nauka języka angielskiego – wtorki  i czwartki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • religia katolicka  - poniedziałki i środy 
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

 

czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.0

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe

 

 

16.00-16.30          

 • zabawy dowolne według zainteresowań
 • omówienie wydarzeń dnia

Rozchodzenie się dzieci


Ogłoszenie

Drodzy Rodzice,
W związku z długotrwałą chorobą nauczyciela - P. Marty, zdjęcia z Balu Karnawałowego będą do odbioru od 7.03.2024 r. (czwartek). Za opóźnienie przepraszamy.Pingwin z leniwej ósemki?

Leniwa ósemka to proste ćwiczenie, które doskonale rozwija mózg. Ćwiczenie polega na rysowaniu lub wodzeniu oczami za przedmiotem poruszającym się po kształcie położonej ósemki( znaku nieskończoności). 

A u nas karnawał !

Dziś gościły w naszej grupie zabawy, przebieranki, korowody karnawałowe. Było dużo śmiechu, ruchu i energii. Jutro tłusty czwartek. Mniam.....URODZINY OLKA

Urodzinki, urodzinki,
wszyscy robią słodkie minki,
żyj nam długo i szczęśliwie,
pomyśl czasem o nas mile.WAŻNE OGŁOSZENIE

Ze względu na zgłoszony  przypadek wystąpienia rumienia zakaźnego prosimy o obserwację dzieci i w przypadku pojawienia się objawów, pozostawienie dziecka w domu. W trosce o zdrowie naszych dzieci, prosimy również o powiadamianie nauczycieli o przypadkach występowania chorób zakaźnych.

Wyjście do teatru

W DNIU  8.02.2024 (CZWARTEK) DZIECI       Z GRUP III,IV I V WYCHODZĄ DO TEATRU LALEK NA PRZEDSTAWIENIE „ ŚLIMAK” , KTÓRE ZACZYNA SIĘ O 9.00 . 


 

>> Archiwum grupy