ODDZIAŁ IV -sala 4

KOCHANI RODZICE  KUBUSIÓW PUCHATKÓW  

DYREKCJA i PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW apelują o pilne wpłaty na Radę Rodziców. Rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy przyszły do przedszkola wpłacają  kwotę 100zł, pozostali Rodzice dopłacają kwotę do kwoty uiszczonej w roku ubiegłym. Jest niepełna roczna wpłata na komitet i wynika z organizacji imprez dla dzieci w II półroczu . Wpłaty do intendenta przedszkola do 26.05.2021r.

 

Szanowni Rodzice bardzo przykro mi, ale od dnia 18.05.2021 do dnia 24.05.2021r Grupa przechodzi w stan kwarantanny z powodu pozytywnego wyniku pani woźnej. Nauczanie i spotkania z nauczycielami odbywać się będą w formie zdalnej poprzez stronę przedszkola  lub platformę TEMS.

Kody dostępu do platformy Państwo posiadacie.

                      Dyrektor Elżbieta Chaniewska.

ROK SZKOLNY 2020/2021

  godziny pracy grupy: 7.00-17.00

 nauczyciele : mgr Anna Płońska, mgr Ewa Żmiejko

                UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2020/21

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł., po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf

 

Rozkład dnia „PUCHATKÓW ” 

 

7.00-8.15

 • schodzenie się dzieci
 • praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych,
 •  praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach,
 • wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym,
 •  rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania , śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne – mycie zębów, toaleta,  czynności organizacyjno – porządkowe

                        Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia wyłącznie  obrębie grupy przedszkolnej

 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

16.00-17.00        rozchodzenie się dzieci

*w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.


Xrystos Woskresie! moje Kochane Dzieci!Mam najlepszą mamę pod słońcem!

Za Twe czułe serce,
 za mądre nakazy
w dniu Twojego święta
dziękuję-100 razy!"Moja mam" - zabawa plastyczna

    Oto praca Kacpra: portret mamy, owoce, które lubi,Zajęcia online 24 maj

Witamy serdecznie wszystkie dzieci  i zapraszamy do działania.Rysunki Puchatków

Pozdrawiamy wszystkie dzieci z grupy.Zajęcia on-line - 21 maja

Zapraszam na zajęcia matematyczne i zagadki.Zajęcia on-line - 20 maja

Witamy i do zabawy zapraszamy. Zajęcia on-line - 19 maja

Zapraszam do środowej wspólnej zabawy.Zajęcia on-line - 18 maja

Witamy wszystkich i zapraszamy na dzisiejsze zajęcia. Kochane Kubusie!

        Od wtorku 18 maja na blogu grupy będą umieszczane propozycje zabaw i zajęć do pracy z dziećmi w domu.            2345678910 

 


>> Archiwum bloga