ODDZIAŁ IV -sala 4

  ROK SZKOLNY 2021/2022

  godziny pracy grupy: 7.00-17.00

 nauczyciele : mgr Marta Pietruczuk

                      mgr  Mirosława Tichoniuk

  UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2021/22

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł., po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf

 

Lista dzieci:

    1. Adamczyk   Iza  

    2. Bagiński Oskar     

    3. Bartkiewicz Wiktoria     

    4. Chwieroś Emilia

    5. Daniszewski Krzysztof   

    6. Dąbrowski Jakub

    7. Janowski Leonard

    8. Klimaszewski Olivier

    9. Lul Igor  

   10. Łazarski Kacper

   11. Michałowska Gabriela

   12. Ostrowska Pola   

  13. Pawłowska Weronika

  14. Radzajewska Wincenta    

  15. Rećko Jakub

  16. Rogowska Julita 

  17. Rogowska Rozalia    

  18. Sadowski Piotr  

  19. Stadnik Szymon

  20. Szulc Julia   

  21. Szyc Jakub   

  22. Tiszkow Adam    

  23. Tomczak Hanna

  24. Wiśniewski Igor   

  25. Zaręba Lena

Rozkład dnia „PUCHATKÓW ” 

 

7.00-8.15

 • schodzenie się dzieci
 • praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych,
 •  praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach,
 • wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym,
 •  rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania , śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne – mycie zębów, toaleta,  czynności organizacyjno – porządkowe

                        Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia wyłącznie  obrębie grupy przedszkolnej

 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

16.00-17.00        rozchodzenie się dzieci

*w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Naszej Grupie

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Tak właśnie było w naszej grupie dzisiaj.Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!
,,Kropka - mała inspiracja do wielkich działań'' - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki

15 wrześniaobchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia, bez wyjątku, nasze ubrania wypełnione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach uważnie obejrzeliśmy film o tym jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła nam, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które drzemią gdzieś głęboko i czekają na nasze odkrycie. Tak jak nasza bohaterka, szukaliśmy naszych mocnych stron, by podnieść poczucie wartości wszystkich ,,Puchatków''. 15.09.2021 Międzynarodowy Dzień Kropki
Puchatki biorą udział w akcji ,,Sprzątanie świata''

10 września wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie świata''. Na zajęciach przypomnieliśmy czym jest recykling i jakie są zasady segregowania odpadów. Jednak największą atrakcją tego dnia było „Sprzątanie Świata”, nad którym cały czas czuwały nasze panie dbając o nasze bezpieczeństwo. Wszyscy dostaliśmy rękawiczki, worki na śmieci i zabraliśmy się do pracy. Tak minęły nam pierwsze dni po wakacjach....

Za nami już fantastyczne wakacje, rodzinne wyjazdy i niezapomniane podróże. Rozpoczął się kolejny rok przedszkolny pełen przygód, wspólnej nauki i zabawy. Przywitaliśmy go wesołymi zabawami z balonem i chustą. Wykonaliśmy też makiety ulicy, którą później wykorzystaliśmy do zabawy. Bardzo się cieszymy że jesteśmy znowu razem :)Zebranie grupowe

Na prośbę Rodziców, którzy nie byli na zebraniu zamieszczamy kwoty ,które należy wpłacić :Zapraszamy na zebranie organizacyjne

Zapraszamy Rodziców dzieci z grupy IV „Puchatki” na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 7.09.2021 r. (wtorek) o godz: 16:30. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki ochronnej na terenie przedszkola.


 


>> Archiwum bloga