ODDZIAŁ IV -sala 4

   

 

 Rok szkolny 2023/2024

 

Godziny pracy  grupy: poniedziałek i czwartek 7.30 - 16:00, wtorek 7:30 - 16:30; środa i piątek 8:00 - 17:00

 

Nauczyciele : mgr Anna Dobaj, mgr Justyna Świderska

Rok szkolny 2023/2024

KUBUSIE PUCHATKI 5-6-latki

GRUPA IV          

                                                                                             godziny pracy: 7.00-16.30

 

 

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2023/24

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 20  000 zł.  lub 40 000zł 

Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 55  zł. dla pierwszej kwoty rocznego ubezpieczenia lub 110zł dla dla kwoty drugiej.

 Ubezpieczenie jest dobrowolną decyzją Rodzica.

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW:

UCHWAŁĄ NR 2 RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 13.09.2023R. USTALONO WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:

 • 200,00 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 • 180,00 ZŁ NA DRUGIE DZIECKO (W PRZYPADKU RODZEŃSTWA)                                                                                                                                                                                                                 ZATWIERDZONO PRELIMINARZ WYDATKÓW ZGROMADZONYCH NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

WYŻEJ WYMIENIONE KWOTY ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:

 • ZAKUP AUDYCJI MUZYCZNYCH I SPEKTAKLI DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA (PRZEWIDYWANE 15 WYDARZEŃ)
 • ZAKUP drobnych UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • ORGANIZACJA ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ
 • ZAKUP UPOMINKÓW MIKOŁAJKOWYCH
 • ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA DZIECI DO SAL GRUP PRZEDSZKOLNYCH
 • ORGANIZACJA ZABAWY KARNAWAŁOWEJ DLA DZIECI
 • ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA DZIECKA
 • ZAKUP UPOMINKÓW Z OKAZJI UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEZ DZIECI 6-LETNIE           

 

 

 

Rozkład dnia „PUCHATKÓW ” 

 

 

7.30-8.15

 • schodzenie się dzieci
 • praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych,
 •  praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach,
 • wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym,
 •  rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania , śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne – mycie zębów, toaleta,  czynności organizacyjno – porządkowe

                        Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe  
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

16.00-17.00        rozchodzenie się dzieci

 

~~

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą poczty mailowej
 kubusie4puchatki@op.pl
Jest to kontakt do nas, gdzie można kierować bezpośrednio wszelkie pytania.

~~
Ogłoszenie

Drodzy Rodzice, 
W związku ze zbliżającym się weekendem majowym, prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci na następujące dni tygodnia: 29.04.2024 (poniedziałek) | 30.04.2024 (wtorek) | 2.05.2024 (czwartek). Zapisy na listy wyłącznie do dnia 24.04.2024 r. z uwagi na organizację przedszkola w zakresie żywienia i kadry.Zebranie Rady Rodziców

Drodzy Rodzice, 
Dyrektor Przedszkola zaprasza Radę Rodziców na zebranie, które odbędzie się
11.04.2024 r. (czwartek) o godz.: 15:30

OGŁOSZENIE

W dniu jutrzejszym na godz. 13.00 dzieci z naszej grupy wychodzą do Galerii im. Sleńdzińskich na warsztaty plastyczne. Proszę o wpłatę 10 zł oraz o kurtkę z kapturem w razie deszczu.

 


 

>> Archiwum bloga