PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKUODDZIAŁ IV -sala 4

  

ROK SZKOLNY 2020/2021

  godziny pracy grupy: 7.00-17.00

 nauczyciele : mgr Anna Płońska, mgr Ewa Żmiejko

                UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2020/21

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł., po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf

 

Rozkład dnia „PUCHATKÓW ” 

 

7.00-8.15

 • schodzenie się dzieci
 • praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych,
 •  praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach,
 • wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym,
 •  rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania , śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne – mycie zębów, toaleta,  czynności organizacyjno – porządkowe

                        Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia wyłącznie  obrębie grupy przedszkolnej

 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

 

16.00-17.00        rozchodzenie się dzieci

*w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.


"Zajęcia zdalne" - 26.11.2020

Witam Wszystkich na szklanym ekranie. Dzisiaj przygotowałam dla Was zabawy na blogu, ale jutro i w poniedziałek spotkamy się wirtualnie poprzez aplikację MS Teams o godzinie 9.30."Bal księżniczek i książąt""Prace plastyczne na konkursy""Jesienne zabawy na podwórku"

"Czy wiesz, że....? Ciekawostki o jesieni"Pocztówki do Domu Opieki

     14 listopada w całej Polsce obchodzić będziemy wyjątkowe święto –  Ogólnopolski Dzień Seniora. Nasze Puchatki wykonały prześliczne pocztówki dla seniorów z Domu Opieki. Z tej właśnie okazji życzymy wszystkim seniorom zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków i abyście zawsze byli otoczeni życzliwością od każdego spotkanego człowieka.11 listopada Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. Dlatego też codziennie przygotowywałyśmy dzieci i rozbudzałyśmy u nich zainteresowanie swoją Ojczyzną. Dzieci nauczyły się wiersza pt.: „Powiewa flaga”, śpiewały hymn oraz uczyły się innych pieśni o Polsce. Na spacerach podziwiały jesienny krajobraz i bawiły się w ludowe zabawy np.: „Adam siedmiu synów miał”, „Stary niedźwiedź mocno śpi” itd.Prosimy o pomoc w zbiórce na terapię genową małego NikosiaNagrody za pracę i dobre zachowanie za

Serdecznie gratulujemyDzień Uśmiechu

    W piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. W tym dniu nasze przedszkole było wyjątkowo radosne i uśmiechnięte. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się ciepłymi i życzliwymi uśmiechami nie tylko 2 października, lecz przez cały rok.Galeria im. Sleńdzińskich

Mam talent

Czy ja talent mam? No wiecie!
Chyba nikt na całym świecie

Nie pochwali się przed Wami
Tak licznymi talentami.        124 

 


>> Archiwum bloga

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska