ODDZIAŁ V -sala nr 5

ROK SZKOLNY 2020/2021            TĘCZOWE MOTYLKI

 godziny pracy grupy: 7.30-16.30, poniedziałki i środy do godziny 16.00

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2020/21

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł. po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf

 nauczyciele : mgr Anna Greliak, mgr Ewa Samulska

 

Rozkład dnia „Tęczowych motyli”

 

  

7.30 -  

 

7.30-8.15

 

godzina rozpoczęcia pracy grupy  na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z arkuszem organizacyjnym

 

praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych, praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach, wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym, rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania ,śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

 

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

 

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne,  czynności organizacyjno – porządkowe                                                                                                                        

Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia wyłącznie  obrębie grupy przedszkolnej

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

 

* 16.00-16.30        rozchodzenie się dzieci- obowiązuje w okresie zachorowań na Covid-19, w poniedziałki i środy do 16.00

 

w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.

                                                                                

 

 


Czwartek 8.04. 2021

SPARKA Pluszak, zielony piłka nożna, zielony, Zamów tutaj - IKEA

                  Zabawy z piłkąDalekie podróże

Foka Rowcia wyszła ze szpitala. 'To egzotyczny gatunek na naszym wybrzeżu'

Środa 7.04.2021Wtorek 06.04.2021r

" Łąka budzi się do życia"Piątek 02.02.2021r

Życzenia ŚwiąteczneCzwartek ( 01.04.2021r.)

Liczymy i dobrze się bawimyŚroda 31.03.2021r

Świąteczne zagadkiSpotkanie online

W związku z problemami technicznymi zmieniliśmy platformę.Język angielski

Motylki dziś spróbujcie zaśpiewać razem. Miłej zabawyWtorek 30.03.2021r

Pisanki, kraszanki, jajka malowaneReligia katolicka

Temat: Niedziela Palmowa- Jezus moim królem.            2345 

 


>> Archiwum bloga