ODDZIAŁ V -sala nr 5

         TĘCZOWE MOTYLKI       

ROK SZKOLNY 2021/2022         

godziny pracy grupy: 7.30-16.30,

                      piątki do godziny 16.00

 nauczyciele : mgr Ewa Żmiejko,

                        mgr Anna Płońska

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2021/22

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł. po wypełnieniu i przekazaniu deklaracji ubezpieczenia dziecka.

Deklaracja_Ubezpieczonego.docx

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf                                                                        

 

Lista dzieci:

   1. Adamczyk Piotr

   2. Al.-Hamwi Hana         

   3. Bajraszewska Maya Anastasia    

   4. Bąkowska Aleksandra  

   5. Boruch Antoni

   6. Bura Leonard 

   7. Cisowska Lena

   8. Cylwik Kacper

   9. Czyżyk Zofia

  10. Dąbrowski Bartosz  

  11. Drobnikowska Amelia 

  12. Jarocki Gabriel

  13. Jurszewicz Filip

  14. Kaliszewski Kamil

  15. Krassowska Marcelina

  16. Krajewski Michał  

  17. Kułaga Nadia     

  18. Kułakowski Przemysław

  19. Laskowska Martyna

  20. Łowicki Piotr

  21. Napiórkowski Daniel 

  22. Rozumowski Filip

  23. Siemieniuk Wiktoria

  24. Sołowiej Paula

  25. Tarasiuk Eryk      

Rozkład dnia „Tęczowych motyli”

  

7.30 -  

 

7.30-8.15

 

godzina rozpoczęcia pracy grupy  na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z arkuszem organizacyjnym , w piątki od godziny 8.00

 

praca z dziećmi mającymi trudności w opanowywaniu określonych treści programowych, praca w zespołach, zabawy i gry stolikowe w małych grupach, wykonywanie zadań indywidualnych, prace o charakterze obserwacyjnym, rozmowy tematyczne dnia z dziećmi

8.15-8.30

ćwiczenia poranne

8.30-9.00

przygotowanie do śniadania ,śniadanie

9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna, zgodna z obowiązującą podstawą programową:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • nauka języka angielskiego

10.30-11.30

 • spacery, wycieczki tematyczne i krajoznawcze
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy i zajęcia w sali w razie niekorzystnej pogody

11.30-12.15

czynności przygotowawcze do obiadu - higieniczno-samoobsługowe, obiad

 

czynności samoobsługowe i higieniczne,  czynności organizacyjno – porządkowe                                                                                                                        

Poobiednie zajęcia  w przedszkolu

12.15-13.45

 • Kwadrans z książką ” – słuchanie i czytanie bajek, baśni,

opowiadań i  wierszy

 • religia katolicka  - poniedziałki i piątki w godzinach ustalonych na dany rok szkolny
 • zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe

* przy procedurach Covid-19 zajęcia w  obrębie grupy przedszkolnej

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
 • praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych

13.45-14.15

czynności porządkowe , przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15-16.00

 

kontynuacja działań edukacyjnych:

 • zabawy i gry dydaktyczne - stolikowe
 • praca indywidualna z dzieckiem

 

 • omówienie wydarzeń dnia
 • zabawy swobodne dzieci

* 16.00-16.30        rozchodzenie się dzieci- obowiązuje w okresie zachorowań na Covid-19, w piątki do 16.00

 

w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia grupy zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.


"Czysty Białystok"

    W raz dziećmi sprzątaliśmy teren wokół naszego przedszkola. Wystarczyło tylko przejść wzdłuż płotu przedszkola, aby zebrać trzy worki śmieci. Akcja "Czysty Białystok" ma wzbudzić w nas wszystkich poczucie odpowiedzialności za środowisko i skłonić do podejmowania działań ograniczających tworzenie odpadów.Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy V „Tęczowe motylki” na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 9.09.2021 r. (czwartek) o godz. 16.30. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki ochronnej na terenie przedszkola.


 


>> Archiwum bloga