OGŁOSZENIE

    Serdecznie zapraszamy Rodziców na wspólne obchody

                          Dnia Rodziny,

    które w naszym przedszkolu odbędą się w następujących dniach:

    Grupa I „Krasnale” – 25.05.2022 r. godz. 15:00

    Grupa II „Smerfy” – 26.05.2022 r. godz. 15:00

    Grupa III „Rybki Nemo” – 25.05.2022 r. godz. 15:30

    Grupa IV „Kubusie Puchatki” – 25.05.2022 r. godz. 16:00

    Grupa V „Tęczowe Motyle” – 26.05.2022 r. godz. 15:30


Z DNIEM 4 KWIETNIA 2022r. NASTĘPUJE ZMIANA SPOSOBU ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI .     RODZICE PRZYPROWADZAJĄ I ODBIERAJĄ DZIECI WEJŚCIEM BOCZNYM DO SZATNI PRZEDSZKOLNEJ                OD STRONY PRAWEGO SZCZYTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

           I PRZEBYWAJĄ WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZATNI PRZEDSZKOLNEJ .

WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE UDOSTĘPNIONE :

DO GODZINY 9.00 – PRZYPROWADZANIE DZIECKA

OD GODZINY 11.30-12.30 -  ODBIÓR DLA POBYTU 5 GODZIN

OD GODZINY 14.00 -  ODBIÓR DLA POBYTU 9 GODZIN                                                              

  W POZOSTAŁYCH GODZINACH WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE ZAMKNIĘTE .

        INFORMUJEMY

DO SAL PRZEDSZKOLNYCH DZIECI ODPROWADZAJĄ WYZNACZONE PANIE WOŹNE , PO ODZNACZENIU OBECNOŚCI  DZIECKA KARTĄ STOPERKA .

DECYZJA MA CHARAKTER PRZEJŚCIOWY POMIĘDZY RYGOREM EPIDEMILOGICZNYM A POWROTEM DO STANU                                   PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SPRZED PANDEMII COVID-19.

 


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

pt.: "Marszałek Piłsudski oczami dziecka"

W dniu dzisiejszym miało miejsce rozstrzygnięcie VII edycji konkursu plastycznego pt.: "Marszałek Piłsudski oczami dziecka" którego organizatorem jest nasze przedszkole. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, konkurs skierowany był do dzieci z białostockich oraz sąsiadujących z naszym miastem przedszkoli. Tematem prac było ukazanie postaci Marszałka z perspektywy dzieci w połączeniu z ciekawymi technikami plastycznymi.

 

Jury w składzie:

-p. Irena Konon - Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

-p. Rafał Cierniak - Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

-p. Czesław Jakubowicz - Związek Piłsudczyków

-p. Ewa Samulska - nauczyciel PS 27

 

Wybrało i nagrodziło następujących uczestników konkursu:

NAGRODY:

1.Pola Stokowska PS 56

2.Zofia Maksimczuk PS 14

3.Gabriela Michałowska PS 27

4.Zofia Godlewska PS 56

5.Lena Popiołek PS 56

6.Julia Rowińska PS 77

7.Zofia Śledź PS 56

8.Amelia Downarowicz PS 10

9.Iga Tomczyk PS 79

10.Zofia Gaińska PS 50

 

WYRÓŻNIENIA:

1.Monika Fiłończuk PS 82

2.Maria Komorowska PS 82

3.Gabriela Szot PS 47

4.Maja Puczkielewicz PS 58

5.Danuta Eljaszuk PS 5

6.Wincenta Radziejewska PS 27

7.Gabriela Lewko PS 82

8.Maria Malkiewicz PS 5

9.Wiktor Markowski PS 56

10.Aleksandra Adamczyk PS 56

11.Hania Klimaszewska PS 77

-

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice informujemy, iż zapisy na zajęcia  "Drużyny Kangura" odbywają się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową:

www.przedszkoliada.pl/zapisy 


Zwiedzamy nasz kraj”- kolekcjonujemy podróże małe i duże

 

W bieżącym roku szkolnym nadal  rozwijamy u dzieci poczucie więzi z naszą ojczyzną rozpoczynając  przez wędrówkę po regionach Polski.

Zachęcamy wszystkich rodziców do kolekcjonowania zdjęć swoich pociech zrobionych podczas wyjazdów w różne regiony Polski i przesyłanie ich do nas na skrzynkę e-mailową. Jeżeli planujecie Państwo jeszcze kolejne podróże po Polsce proszę pamiętajcie o kolekcjonowaniu zdjęć. W związku z tym prosimy o dzielenie się zdjęciami poprzez
 e-mail: https://www.ps27.bialystok.pl


 

W tych trudnych dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa czasach  pracujemy  na zasadach i zaleceniach, obowiązujących przy pandemii CODIV-19.  

Was Kochani Rodzice proszę o wyrozumiałość , cierpliwość i nadzieję , że czas ten przeminie i będziemy mieli szansę znów cieszyć się Waszą obecnością w przedszkolu - dyrektor PS27.

 A oto podstawowe zasady obowiązujące  w roku szkolnym 2021/22 :

1.Wraz z  przyprowadzeniem  po raz pierwszy w roku szkolnym dziecka/ci do przedszkola należy posiadać kartę Stoperka , którą przekazujemy pracownikowi przedszkola/woźnej .

2. Do Przedszkola wchodzi tylko  dziecko po odprowadzeniu przez rodzica do głównych drzwi wejściowych - dotyczy dzieci już uczęszczających w ubiegłym roku do przedszkola.

3. Rodzice dzieci  3-4 letnich nowoprzyjętych,  w miesiącu wrześniu wchodzą do szatni z dziećmi wejściem od szczytu prawego przedszkola i  oddają dziecko do grupy dla dyżurującej pani woźnej przy wejściu na hol główny , przy czym rodzica obowiązuje maseczka  i dezynfekcja rąk - dozownik przy wejściu.

4. Rodzic w miarę możliwości  przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach pracy grupy. W szczególnych przypadkach dzieci po godzinie pracy grupy pozostawać będą do odbioru w grupie sąsiedniej . Podobne rozwiązanie dotyczy godzin porannych. Podyktowane jest to zaleceniem GIS.

5. Konsultacje dla rodziców w pierwszym półroczu roku szkolnego w formie rozmowy online/ telefoniczne, w szczególnych przypadkach indywidualne spotkanie z nauczycielem.

Biorąc pod uwagę Państwa sugestie,  dyrektor Przedszkola zamiast deklaracji uczestnictwa dziecka przy COVID-19  prosi o wypełnienie karty informacyjnej  dziecka na rok szkolny 2021/2022 . Informacje zawarte w Karcie są niezbędne do w usprawnienia opieki nad Państwa dzieckiem i kontaktu w sytuacjach pilnych. Proszę ponadto zapoznać się z procedurą obowiązującą w naszym przedszkolu. 

Karta informacyjna dziecka 2021-2022.doc

Wypełnioną kartę informacyjną proszę przesłać na adres e-mailowy: ps27@um.bialystok.pl lub doręczyć bezpośrednio do przedszkola.

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID.doc

KOMUNIKAT !
(Działając na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej,  Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
W związku z zagrożeniem koronawirusem w przedszkolu obowiązuje:

  1. Zakaz wchodzenia do przedszkola osób chorych (katar, kaszel, gorączka) i z objawami grypy (dotyczy wszystkich - dzieci i dorosłych);
  2. Zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych do sal dziennego pobytu dzieci  - do  odwołania (pozostawianie i odbieranie dzieci w drzwiach sali);
  3. Informacje dla rodziców i pracowników przedszkola na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusów zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
  4. Rozmowy i  zajęcia z dziećmi na temat zapobiegania chorobie oraz przestrzegania zasad higieny; kolejnych czynności mycia rąk.
  5. Wzmożone mycie rąk i dezynfekcja łazienek, klamek, poręczy i blatów.

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2021/22

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u intendenta przedszkola  - 45 zł. w terminie do 15.09.2021r.

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf


za przedszkole 

 

 

Przypominamy i informujemy -  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

OD 1 września  zmiana stawki  żywieniowej

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt 5,60 zł

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu to koszt faktycznego czasu pobytu Państwa dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin nieodpłatnych.

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego :

Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone  się w przedszkolu Zarządzeniem nr 1 /2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.


 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole"  

Wejście do przedszkola  w okresie COVID-19 wyłącznie dla dzieci, rodzic sygnalizuje przyjście  za pomocą dzwonka, znajdującego się przy wejściu do przedszkola.

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

Nauka języka ANGIELSKIEGO w ramach podstawy programowej:

w grupach młodszych:

I i  II prowadzi nauczyciel mgr Karolina Dziemiańczyk i mgr Ewa Samulska

w grupach starszych:

w grupie  III - mgr Anna Płońska

 w grupie IV- prowadzi  nauczyciel mgr  Marta Pietruczuk

w grupie  V - prowadzi nauczyciel mgr Anna Płońska

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia logopedyczne realizowane będą przez Poradnię ALTER i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku wyłącznie na terenie obu Poradni. Zainteresowani rodzice zgłaszają się bezpośrednio do Poradni.

 Zajęcia z terapii logopedycznej  dla dzieci z opiniami zgłoszonymi do pomocy logopedycznej dzieci  poprowadzi  mgr Justyna Świderska, posiadająca kwalifikacje specjalisty  logopedy, w ramach godzin przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zajęcia z terapii pedagogicznej   dla dzieci z opiniami zgłoszonymi do pomocy poprowadzi  mgr Anna Greliak , posiadająca kwalifikacje z terapii pedagogicznej, w ramach godzin przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Zajęcia z motoryki ręki w ramach terapii Si poprowadzi mgr Ewa Samulska.

Od bieżącego roku przedszkole w pomocy p-p wspomagać będzie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku- w ramach 1 godziny tygodniowo na terenie przedszkola.


Rodzicu już w lutym 2022  przy rozliczeniu podatkowym możesz przekazać 1% podatku dla naszego  Przedszkola  .

Nasz wspólny cel -TWORZYMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji Młodzi Młodym, dzięki czemu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków. Fundacja prowadzi  dla Naszego przedszkola  zbiórkę Państwa odpisów od podatku na cel.: PRZEDSZKOLE MARZEŃ . Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT,             znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".                                       
 

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA. Dzięki środkom z 1% podatku na rzecz naszego przedszkola współtworzycie Państwo Nasze Przedszkole.

Państwa pomoc czyni Przedszkole piękniejszym .


 W związku z obowiązkiem zamieszczenia na stronie internetowej placówki Rapotu o stanie zapewnienia dostępności podmioty publicznego,  przedszkole publikuje i przedstawia poniżej wymieniony Raport - stan w dniu 01.01.2021r.w formie dokumentu.

Raport.pdf