PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU                Drodzy Rodzice

20 grudnia –w przyszły  czwartek o godzinie 15.30 

  organizujemy i zapraszamy  nasze  Rodziny przedszkolne

 na wspólne przedszkolne

SPOTKANIE  WIGILIJNE –BOŻONARODZENIOWE.

 Spotkanie  odbędzie się w salach na I piętrze i przebiegać będzie w dwóch częściach:

I część – Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z wszystkich grup przedszkolnych

                Życzenia świąteczne

II część – „przy wigilijnym stole”- spotkanie przy potrawach świątecznych

W związku z organizacją stołu wigilijnego wzorem lat ubiegłych przygotowujemy wspólne potrawy na stół przedszkolny. Kuchnia przedszkolna przygotowuje barszczyk, pierożki i paszteciki oraz kompot z suszu.

 


Przypominamy i informujemy -  wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola.

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt

5zł dziennie.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu to koszt faktycznego czasu pobytu Państwa dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin nieodpłatnych.

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego od 1 stycznia 2017r. nie będzie przez przedszkole pobierana opłata, o której mowa w §3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, od rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do placówki.

Rodzice dzieci wskazanych ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Powyższe zmiany wprowadza się w przedszkolu Zarządzeniem nr 1 /2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.


Od dnia 01.09.2018r. w naszym przedszkolu uruchomiony został dodatkowy czytnik elektroniczny kart z wyświetlaczem godzinowym dla rodziców dzieci nowych, rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu.Rodzice dzieci kontynuujących korzystają z dotychczasowego czytnika.

 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole"  

Wejście do przedszkola  za pomocą karty zbliżeniowej lub dzwonka znajdującego się przy wejściu do przedszkola.

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Rodzicu -możesz przy rozliczeniu podatkowym każdego roku  przekazać 1% podatku dla naszego Przedszkola  .

Nasz wspólny cel -TWORZYMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT, znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".  

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Fundacja prowadzi  dla naszego przedszkola  zbiórkę na powyższy cel.  Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

 Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji i dzięki temu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków.

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Państwa pomoc wzbogaca przedszkole o nowe urządzenia i pomoce dla dzieci.


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Naukę języka ANGIELSKIEGO w grupach młodszych I i II prowadzić będzie  nauczyciel Anna Płońska

Zajęcia  językowe w grupach starszych: III, IV i V prowadzić będzie nauczyciel anglista ze szkoły językowe Karolina Wnorowska.

W grupie IV język angielski prowadzony będzie dodatkowo przez nauczyciela grupy -Barbarę Giedo.

Są to zajęcia przewidziane w podstawie programowej.

Nauczyciele prowadzący posiadają kwalifikacje   do prowadzenia nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia logopedyczne realizowane będą przez Poradnię ALTER i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku wyłącznie na terenie obu Poradni. Zainteresowani rodzice zgłaszają się

bezpośrednio do Poradni.

 W grupie III  -  zajęcia logopedyczne  dla zgłoszonych do pomocy logopedycznej dzieci  prowadzić będzie mgr Justyna Świderska, posiadająca kwalifikacje specjalisty  logopedy.

W ramach uzyskanych kwalifikacji nauczyciel prowadzić będzie w swojej grupie IV zajęcia logorytmiczne i indywidualną pracę logopedyczną  dla dzieci posiadających opinię z Poradni .

 

 

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska