PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU
SZANOWNI RODZICE

W DNIACH   23-26  KWIETNIA Przedszkole pozostaje w akcji strajkowej 

Dyrektor przedszkola zawiadamia, w wyniku braku  porozumienia Związków Zawodowych ze stroną rządową strajk nauczycieli w przedszkolu ulega przedłużeniu

na kolejny tydzień poświąteczny .

W  akcji strajkowej uczestniczy nadal część nauczycieli  przedszkola.

 Do najbliższego piątku do pracy przystępuje 5 nauczycieli . 

PLAN PRACY GRUP :

GRUPA I i II - łączone - pracuje pani Ewa W. w godzinach - 7.00-12.30

                                         pani dyrektor lub pani Karolina     -12.30-15.30

GRUPA II- łączona z I -     ze względu na brak deklaracji przystąpienia nauczyciela

                                                    do pracy

GRUPA III  - pracują - pani Mira T. w godzinach  6.30-11.30

                                    pani Ania G. w godzinach  11.30-16.30

GRUPA IV - łączona z III lub V-  ze względu na brak deklaracji przystąpienia nauczycieli

                                                    do pracy

GRUPA V -     pracują - pani Dorota D. w godzinach- 8.00-12.30

                                                         pani Bożena D. - 12.30-17.00

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA NASZYCH RODZICÓW

I KOCHANYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Już królik z kurczakiem jajka malują, bo do Świąt się przygotowują. Ciasta upiekli, dom posprzątali, a teraz będą świętowali. W szczęściu, nadziei i radości, co w ich sercu w Święta gości. Z wielkanocnymi życzeniami
 
                           PANI DYREKTOR PRZEDSZKOLA ELA I PRACOWNICY.

Dnia 08.05.2019r. (środa)  od godziny 10.00 będą wykonywane dzieciom zdjęcia „miarki” przez studio fotograficzne
„Proart”z Gdańska.
Zainteresowanych rodziców zdjęciem „miarką” prosimy
o zapoznanie się z ofertą znajdującą się w holu głównym przedszkola.


Uwaga 6 - latki!!
W dniu 08.05.2019r. będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia - tablo jako pożegnanie z przedszkolem przyszłych uczniów szkoły.
Rodziców dzieci 6 - letnich prosimy o obecność dzieci w tym dniu.


 

DRODZY RODZICE.

DYREKCJA PRZEDSZKOLA INFORMUJE - MIESIĄCEM PRZERWY WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU  W TYM ROKU JEST MIESIĄC LIPIEC.


Rodzicu  już teraz  przy rozliczeniu podatkowym za rok 2018 

przekaż 1% podatku dla naszego  Przedszkola  .

Nasz wspólny cel -TWORZYMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT, znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".  

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Fundacja prowadzi  dla naszego przedszkola  zbiórkę na powyższy cel.  Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

 Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji i dzięki temu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków.

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA. Dzięki środkom z 1% podatku na rzecz naszego przedszkola zostały zakupione nowe dywany dziecięce do sal dzieci : Kubusiów Puchatków i rybek Nemo.

Państwa pomoc czyni Przedszkole piękniejszym .


Przypominamy i informujemy -  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola.  

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt

5zł dziennie.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu to koszt faktycznego czasu pobytu Państwa dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin nieodpłatnych.

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego od 1 stycznia 2017r. nie będzie przez przedszkole pobierana opłata, o której mowa w §3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, od rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do placówki.

Rodzice dzieci wskazanych ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Powyższe zmiany wprowadza się w przedszkolu Zarządzeniem nr 1 /2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.


Od dnia 01.09.2018r. w naszym przedszkolu uruchomiony został dodatkowy czytnik elektroniczny kart z wyświetlaczem godzinowym dla rodziców dzieci nowych, rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu.Rodzice dzieci kontynuujących korzystają z dotychczasowego czytnika.

 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole"  

Wejście do przedszkola  za pomocą karty zbliżeniowej lub dzwonka znajdującego się przy wejściu do przedszkola.

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Naukę języka ANGIELSKIEGO w grupach młodszych I i II prowadzi  nauczyciel mgr  Anna Płońska

Zajęcia  językowe w grupach starszych: III, IV i V prowadzi nauczyciel anglista mgr Karolina Wnorowska.

W grupie IV język angielski prowadzony będzie w formie utrwalenia przez nauczyciela grupy -mgr Barbarę Giedo.

Są to zajęcia przewidziane w podstawie programowej.

Nauczyciele prowadzący posiadają kwalifikacje   do prowadzenia nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia logopedyczne realizowane będą przez Poradnię ALTER i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku wyłącznie na terenie obu Poradni. Zainteresowani rodzice zgłaszają się bezpośrednio do Poradni.

 W grupie III  -  zajęcia logopedyczne  dla zgłoszonych do pomocy logopedycznej dzieci  prowadzi  mgr Justyna Świderska, posiadająca kwalifikacje specjalisty  logopedy.

W ramach uzyskanych kwalifikacji nauczyciel prowadzi będzie w swojej grupie IV zajęcia logorytmiczne i indywidualną pracę logopedyczną  dla dzieci posiadających opinię z Poradni .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska