PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKUDyrektor Przedszkola i Nauczyciele zapraszają Rodziców naszych przedszkolaków do zobaczenia zajęć prowadzonych przez Państwa nauczycieli . Są to zajęcia otwarte w których możecie Państwo wziąć udział , by zobaczyć jak pracują Panie z Waszymi pociechami. W ostatnich dwóch tygodniach miesiąc lutego zobaczą Państwo zajęcia z matematyki i mowy i myślenia.

WARTO ZAREZERWOWAĆ CZAS I BYĆ .

Poniżej przedstawiamy grafik zajęć otwartych dla poszczególnych grup:

Grupa I "Krasnoludki" - 19.02 godzina 15.00

Grupa II "Smerfy" - 01.03 godzina 15.00

Grupa III "Rybki Nemo" - 22.02 godzina 15.30

Grupa IV "Kubusie Puchatki" - 27.02 godzina 15.30

Grupa V "Tęczowe Motyle" - 26.02 godzina 15.30


Podajemy opłaty na miesiąc  luty  w roku szkolnym 2017/2018 :

opłata za żywienie 100,00zł

opłata podstawowa 80,00zł

Przypominamy , że od 1 stycznia 2017r. wpłat można dokonywać wyłącznie wpłacając na konta przedszkola.

 

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego od 1 stycznia 2017r. nie będzie przez przedszkole pobierana opłata, o której mowa w §3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, od rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do placówki.

Rodzice dzieci wskazanych ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Powyższe zmiany wprowadza się w przedszkolu Zarządzeniem nr 1 /2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.


Od dnia 14.09.2015r. w naszym przedszkolu uruchomiony został dodatkowy system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole"  

Wejście do przedszkola  za pomocą karty zbliżeniowej lub dzwonka znajdującego się przy wejściu do przedszkola.

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 

Informujemy, że w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 podnosimy jakość świadczonych usług w zakresie rejestracji pobytu Państwa Dziecka w naszym przedszkolu.Pozwoli to rodzicom dokładnie rejestrować i kontrolować czas pobytu dziecka u nas. Zapewni również mailowy kontakt i powiadamianie Państwa o należnych opłatach.

W ramach tych zmian konieczna będzie wymiana kart z początkiem kolejnego roku szkolnego.


Informacje dotyczące pierwszych dni w przedszkolu  znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI podzakładka ADAPTACJA.


Rodzicu -już dziś  przekaż 1% podatku dla Przedszkola swojego dziecka przy rozliczeniu podatkowym.

Nasz wspólny cel -STWÓRZMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT, znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".  

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Fundacja prowadzi  dla naszego przedszkola  zbiórkę na powyższy cel.  Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

 Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji i dzięki temu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków.

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Państwa pomoc wzbogaca przedszkole o nowe urządzenia i pomoce dla dzieci.


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

Dyrekcja przedszkola zawiadamia,że zajęcia z języka angielskiego dla Państwa dzieci już się rozpoczęły się .

Naukę języka ANGIELSKIEGO w grupach młodszych prowadzą nauczyciele :  Anna Płońska, Barbara Giedo,Karolina Dziemiańczyk.

Zajęcia  językowe w grupach starszych: IV i V poprowadzi nauczyciel anglista mgr Wanda Chilecka.

Są to zajęcia przewidziane w podstawie programowej.

Nauczyciele  posiadają  studia podyplomowe  do prowadzenia nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia logopedyczne i logorytmiczne realizowane będą przez Poradnię ALTER , Poradnię Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku  po  przeprowadzeniu badań i zakwalifikowaniu dzieci wymagających pomocy w tym zakresie. Badania odbędą się po 20 września br.

 W grupie  II i III - prowadzone są  zajęcia logorytmiczne  przez mgr Justynę Świderską, posiadająca od czerwca 2017r. kwalifikacje logopedy.

W ramach uzyskanych kwalifikacji nauczyciel prowadzić będzie w grupie III indywidualną pracę logopedyczną w grupie III.

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1730

Projekt graficzny: Magdalena Załuska