Uroczyste  zakończenie roku szkolnego dzieci odchodzących do I klasy szkoły podstawowej  w dniu 24 czerwca o godzinie 16.00.

Z uwagi na pandemię przewidujemy obecność wyłącznie jednego Rodzica bez rodzeństwa i innych członków rodziny. Podczas pobytu w przedszkolu obowiązuje rodzica maseczka.

    BAL ABSOLWENTA 25 CZERWCA W GODZINACH 16.00-18.00

 W  sprawie okresu wakacyjnego :

Dyrektor Przedszkola przypomina o przerwie w pracy Przedszkola w miesiącu lipcu.

Zapisy do Przedszkola Nr 10 na miesiąc lipiec proszę zgłaszać na maila lub zapisywać na listę przy przyprowadzaniu dziecka w terminie do 15 czerwca, z uwagi na konieczność zgłoszenia dzieci do dyrekcji przedszkola Nr 10.

 Proszę o przemyślenie decyzji z uwagi na przerwę wakacyjną i ograniczoną ilość miejsc w innym przedszkolu .

Nasze Przedszkole pracuje w miesiącu sierpniu w ograniczonej liczbie nauczycieli – max. 5 nauczycieli na dany tydzień – 3 grupy łączone wiekowo, w tym jedna grupa z  jednym nauczycielem w godzinach od 9.00 do 14.00.

Zapisy na miesiąc sierpień na liście w holu przedszkola lub na maila  do 18 czerwca.

Dyrekcja Przedszkola prosi o przemyślenie potrzeby opieki  przedszkolnej.

 


 

„Zwiedzamy nasz kraj”- przypominamy o kolekcjonowaniu fotografii

 

W bieżącym roku szkolnym rozwijamy u dzieci poczucie więzi z naszą ojczyzną poprzez poznawanie różnorodnych krajobrazów i zabytków.

W związku z tym tematem serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do kolekcjonowania zdjęć swoich pociech zrobionych podczas wyjazdów w różne regiony Polski i przesyłanie ich do nas na skrzynkę e-mailową. Zachęcamy też do rozmowy z dziećmi na temat wykonanych fotografii z nazywaniem miast, miejsc, regionów i krajobrazów. Zdjęcia nie muszą być aktualne i zrobione w bieżącym roku, lecz mogą być wykonane w ubiegłych latach. Jeżeli planujecie Państwo jeszcze kolejne podróże po Polsce proszę pamiętajcie o kolekcjonowaniu zdjęć, gdyż w czerwcu 2021 roku planujemy zrobić wystawę zdjęć miejsc, w których były nasze dzieci z przedszkola. W związku z tym prosimy o dzielenie się zdjęciami poprzez
 e-mail: https://www.ps27.bialystok.p

 


 

W tych trudnych dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa czasach  pracujemy  na zasadach i zaleceniach, obowiązujących przy pandemii CODIV-19.  

Was Kochani Rodzice proszę o wyrozumiałość , cierpliwość i nadzieję , że czas ten przeminie i będziemy mieli szansę znów cieszyć się Waszą obecnością w przedszkolu - dyrektor PS27.

 A oto podstawowe zasady obowiązujące  w roku szkolnym 2020/21 :

1.Wraz z  przyprowadzeniem  po raz pierwszy w roku szkolnym dziecka/ci do przedszkola należy posiadać kartę Stoperka , którą przekazujemy pracownikowi przedszkola/woźnej .

2. Do Przedszkola wchodzi tylko  dziecko po odprowadzeniu przez rodzica do głównych drzwi wejściowych - dotyczy dzieci już uczęszczających w ubiegłym roku do przedszkola.

3. Rodzice dzieci 3-letnich z oddziału I  i II w miesiącu wrześniu wchodzą z dziećmi wejściem od szczytu prawego przedszkola do szatni małej i oddają dziecko do grupy drzwiami w szatni małej lub woźnej z oddziału II , przy czym rodzica obowiązuje maseczka , rękawice jednorazowe i dezynfekcja rąk przy wejściu.

4. Rodzic w miarę możliwości  przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach pracy grupy. W szczególnych przypadkach dzieci po godzinie pracy grupy pozostawać będą do odbioru w grupie sąsiedniej . Podobne rozwiązanie dotyczy godzin porannych.Podyktowane jest to zaleceniem GIS.

5. Konsultacje dla rodziców w pierwszym półroczu roku szkolnego w formie rozmowy online/ telefoniczne.

Biorąc pod uwagę Państwa sugestie,  dyrektor Przedszkola zamiast deklaracji uczestnictwa dziecka przy COVID-19  prosi o wypełnienie karty informacyjnej  dziecka na rok szkolny 2020/2021 . Informacje zawarte w Karcie są niezbędne do w usprawnienia opieki nad Państwa dzieckiem i kontaktu w sytuacjach pilnych. Proszę ponadto zapoznać się z procedurą obowiązującą w naszym przedszkolu. 

Karta_informacyjna_dziecka.doc

Wypełnioną kartę informacyjną proszę przesłać na adres e-mailowy: ps27@um.bialystok.pl lub doręczyć bezpośrednio do przedszkola.

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID.doc

KOMUNIKAT !
(Działając na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej,  Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
W związku z zagrożeniem koronawirusem w przedszkolu obowiązuje:

  1. Zakaz wchodzenia do przedszkola osób chorych (katar, kaszel, gorączka) i z objawami grypy (dotyczy wszystkich - dzieci i dorosłych);
  2. Zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych do sal dziennego pobytu dzieci  - do  odwołania (pozostawianie i odbieranie dzieci w drzwiach sali);
  3. Informacje dla rodziców i pracowników przedszkola na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusów zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
  4. Rozmowy i  zajęcia z dziećmi na temat zapobiegania chorobie oraz przestrzegania zasad higieny; kolejnych czynności mycia rąk.
  5. Wzmożone mycie rąk i dezynfekcja łazienek, klamek, poręczy i blatów.

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2020/21

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są ubezpieczeniem Inter Risk.

Roczna kwota ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Składka , którą należy wpłacić u nauczycieli w grupie - 45 zł.

zakres_ubezpieczenia.pdf

instrukcja_likwidacji_szkody.pdf


za przedszkole 

 

 

Przypominamy i informujemy -  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie  dokonujemy wyłącznie  na konta przedszkola

Numery kont :

KONTO ŻYWIENIA 36 1240 1154 1111 0010 3575 8199

KONTO PODSTAWOWE 55 1240 1154 1111 0010 3575 7857.

Stawka dzienna żywieniowa dla dziecka za 3 posiłki to koszt

5zł dziennie

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu to koszt faktycznego czasu pobytu Państwa dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin nieodpłatnych.

Od 01.09.2018r. opłaty wnosimy do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni wykorzystany. tzw. opłaty z dołu

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dyrektor Przedszkola informuje:

Z dniem 1 stycznia 2017r. dzieci 6-letnie i starsze realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne zostały objęte subwencją oświatową.

Wobec powyższego :

Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone  się w przedszkolu Zarządzeniem nr 1 /2017 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

 


Od dnia 01.09.2018r. w naszym przedszkolu uruchomiony został dodatkowy czytnik elektroniczny kart z wyświetlaczem godzinowym dla rodziców dzieci nowych, rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu.Rodzice dzieci kontynuujących korzystają z dotychczasowych czytników, jak w roku szkolnym ubiegłym, rodzice dzieci rozpoczynających z czytniki w holu przy wejściu do szatni.

 Przedszkole posiada system zabezpieczenia drzwi wejściowych –

" Bezpieczne przedszkole"  

Wejście do przedszkola  w okresie COVID-19 wyłącznie dla dzieci, rodzic sygnalizuje przyjście  za pomocą dzwonka, znajdującego się przy wejściu do przedszkola.

System ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.


 


Dotyczy nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021

Nauka języka ANGIELSKIEGO w ramach podstawy programowej:

w grupach młodszych I, II prowadzi nauczyciel mgr Karolina Dziemiańczyk 

w grupie  III i IV- prowadzi  nauczyciel mgr  Anna Płońska

w grupie  V - prowadzi nauczyciel mgr Ewa Samulska.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Dyrektor Przedszkola informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia logopedyczne realizowane będą przez Poradnię ALTER i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku wyłącznie na terenie obu Poradni. Zainteresowani rodzice zgłaszają się bezpośrednio do Poradni.

 Zajęcia z terapii logopedycznej  dla dzieci z opiniami zgłoszonymi do pomocy logopedycznej dzieci  poprowadzi  mgr Justyna Świderska, posiadająca kwalifikacje specjalisty  logopedy, w ramach godzin przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zajęcia z terapii pedagogicznej   dla dzieci z opiniami zgłoszonymi do pomocy poprowadzi  mgr Anna Greliak , posiadająca kwalifikacje z terapii pedagogicznej, w ramach godzin przyznanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

 


Rodzicu już w lutym 2021  przy rozliczeniu podatkowym możesz przekazać 1% podatku dla naszego  Przedszkola  .

Nasz wspólny cel -TWORZYMY PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Nasze przedszkolem dołączyło do  partnerów Fundacji Młodzi Młodym, dzięki czemu możemy wspólnie wspomóc marzenia naszych przedszkolaków. Fundacja prowadzi  dla Naszego przedszkola  zbiórkę Państwa odpisów od podatku na cel.: PRZEDSZKOLE MARZEŃ . Od 2008 roku posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i wspomaga swoją działalnością wiele osób i instytucji, w tym szkoły i przedszkola w całej Polsce.

Jak to zrobić?

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PS 27 w Białymstoku 7170
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT,             znajdującego się na stronie fundacji "Młodzi Młodym".                                       
 

 Można także wesprzeć  indywidualnie darowizną -PŁATNOŚĆ PAYU lub  na nr rachunku bankowego: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A. w tytule dopisek Partnera

Bardzo prosimy o włączenie się do akcji  : PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ

Więcej informacji na stronie fundacji i w naszym przedszkolu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Rodzicom , którzy w roku ubiegłym przekazali 1% PODATKU DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA. Dzięki środkom z 1% podatku na rzecz naszego przedszkola współtworzycie Państwo Nasze Przedszkole.

Państwa pomoc czyni Przedszkole piękniejszym .


 W związku z obowiązkiem zamieszczenia na stronie internetowej placówki Rapotu o stanie zapewnienia dostępności podmioty publicznego,  przedszkole publikuje i przedstawia poniżej wymieniony Raport - stan w dniu 01.01.2021r.w formie dokumentu.

Raport.pdf