„Szczęśliwa rodzinka, czyli zdrowo i sportowo”- grant

    Nasze przedszkole od stycznia 2015r. do 31.10.2015r.  realizowało projekt „Szczęśliwa rodzinka, czyli zdrowo i sportowo”.

W ramach GRANTU podjęliśmy następujące działania:

- spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,

- zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci z Kinezjologii Edukacyjnej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wspierające m. in. Koncentrację uwagi, koordynacje wzrokowo-ruchową,

- popularyzacja wiedzy na stronie internetowej i wydawanie folderów dla rodziców związanym ze zdrowym stylem życia w rodzinie,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w grupach, na których prezentowane będą sposoby radzenia sobie z emocjami i różnymi zachowaniami dzieci i dorosłych,

- prowadzenie rodzinnych zajęć ruchowych i sportowych,

- organizacja Spartakiady Rodzinnej,

- organizacja  Olimpiady Przedszkolaka,

- wyjazd sportowo – rekreacyjny dla rodzin z przedszkolakami do Parku Linowego w Doktorcach  nad Narwią.

Celem projektu było:

- wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych, dzielenie się doświadczeniami w zakresie aktywnych metod spędzania wolego czasu z dzieckiem i zdrowego stylu życia,

- udział jak największego grona odbiorców, również po okresie zrealizowania projektu,

- tworzenie zajęć w zakresie aktywności fizycznej skierowanych do środowiska rodzinnego,

- integracja dzieci, rodziców i środowiska przedszkolnego poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu,

- wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych kierowanych do szerokiego grona odbiorców,

- integracja środowiska rodzinnego i lokalnego,

- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną.