PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

„Szczęśliwa rodzinka, czyli zdrowo i sportowo”- grant

    Nasze przedszkole od stycznia 2015r. do 31.10.2015r.  realizowało projekt „Szczęśliwa rodzinka, czyli zdrowo i sportowo”.

W ramach GRANTU podjęliśmy następujące działania:

- spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,

- zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci z Kinezjologii Edukacyjnej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wspierające m. in. Koncentrację uwagi, koordynacje wzrokowo-ruchową,

- popularyzacja wiedzy na stronie internetowej i wydawanie folderów dla rodziców związanym ze zdrowym stylem życia w rodzinie,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w grupach, na których prezentowane będą sposoby radzenia sobie z emocjami i różnymi zachowaniami dzieci i dorosłych,

- prowadzenie rodzinnych zajęć ruchowych i sportowych,

- organizacja Spartakiady Rodzinnej,

- organizacja  Olimpiady Przedszkolaka,

- wyjazd sportowo – rekreacyjny dla rodzin z przedszkolakami do Parku Linowego w Doktorcach  nad Narwią.

Celem projektu było:

- wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych, dzielenie się doświadczeniami w zakresie aktywnych metod spędzania wolego czasu z dzieckiem i zdrowego stylu życia,

- udział jak największego grona odbiorców, również po okresie zrealizowania projektu,

- tworzenie zajęć w zakresie aktywności fizycznej skierowanych do środowiska rodzinnego,

- integracja dzieci, rodziców i środowiska przedszkolnego poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu,

- wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych kierowanych do szerokiego grona odbiorców,

- integracja środowiska rodzinnego i lokalnego,

- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną.
programy
logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska