Książką połączeni

 

 

 

 


w tym miesiącu

"Tropem dobrych książek"

 Czwartek, 2 marca   ( 22:02 )     autor: Karolina D.

A g n i e s z k a K a r p - S z y m a ń s k a"Radość czytania"

 Środa, 1 marca   ( 20:33 )     autor: Justyna Ś.

Jeśli nie damy dziecku zabawek, będzie się bawiło kamykami lub"Jak zachęcić dziecko do czytania"

 Środa, 1 marca   ( 20:21 )     autor: Justyna Ś.

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe. Oczywiście różnie to szczęście precyzuje i różne drogi wybiera do jego osiągnięcia. W tych wizjach, jak wskazują doświadczenia życiowe i opracowania naukowe, szczęście dziecku dają miłość i uważność oraz czas podarowany przez rodziców.