PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU
Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019 już od 1 czerwca.

Pozostało 13  wolnych miejsc w grupach najmłodszych dla dzieci 3-4 letnich. Nabór na wolne miejsca potrwa do 6 czerwca 2018r.

 W tym czasie należy złożyć do przedszkola wniosek wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata, zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole i dzieci

Informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Wnioski i oświadczenia znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Białegostoku- można wypełniać elektronicznie / link dostępny dopiero dniu rozpoczęcia rekrutacji w przedszkolach/

lub bezpośrednio w kancelarii przedszkola w okresie trwania rekrutacji - wypełnienie pisemne odręczne.Wnioski wraz z kompletną dokumentacją w obu przypadkach składamy do dyrektora przedszkola w placówce pierwszego wyboru podpisane własnoręcznie czytelnie.

Po tym czasie w terminie do 19.06.2018r. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola, dokona weryfikacji złożonych przez Rodziców wniosków i dokumentów pod kątem spełniania zaznaczonych przez Rodzica kryteriów.

21 czerwca o godzinie 15.00 przedszkole poda do publicznej wiadomości  listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.Listy zostaną wywieszone w wejściu głównym przedszkola.

Ostatecznym krokiem w przyjęciu dziecka do przedszkola na rok 2018/2019 będzie potwierdzenie pisemne przez Rodzica dziecka zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w terminie do 22 czerwca 2018r. . Nie podpisanie  oświadczenia woli we wskazanym czasie jest rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1730

Projekt graficzny: Magdalena Załuska