PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

Informujemy, iż na rok szkolny 2019/2020 po zakończeniu podstawowej rekrutacji pozostało 9 wolnych miejsc. 


Rekrutacja do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020  w toku. Od 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Jeśli Drodzy Rodzice  zdecydujecie się zapisać  swoją pociechę do naszego przedszkola  musicie wziąć udział w naszej rekrutacji uzupełniającej poprzez wypełnienie i złożenie wniosku do kancelarii przedszkola.

Wniosek do przedszkola można będzie  wypełnić na 2 sposoby:

  elektronicznie logując się na stronie www.nabor.um.bialystok.pl smileyUWAGA! Wypełniony wniosek elektronicznie  należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do kancelarii przedszkola.

   lub w formie papierowej po pobraniu wniosku w naszym przedszkolu. Po wypełnieniu wniosek należy dostarczyć do kancelarii przedszkola.

Pamiętajmy, by do wniosku złożyć dołączyć wymagane we wniosku  oświadczenia i dokumenty.

 

  Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA  (na pozostałe wolne miejsca) rozpoczyna się  1 czerwca.

   

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole i dzieci

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska