Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 - trwa.

 

  Terminy rekrutacji:

1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie punktowanych przy przyjęciu kryteriów naboru - od 24.02. do 10.03.2022r. do godziny 15.00.

Wnioski do pobrania ze strony Urzędu Miasta / strony internetowej przedszkola/ w holu przedszkola od 24.02.2022r.

  2. Sprawdzanie przez komisję rekrutacyjną kompletności złożonych przez rodzica dokumentów do przyjęcia dziecka dp przedszkola- do 24.03.2022r do godziny 12.00.

3.Podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola- 29.03.2022r. o godzinie 15.00 - na drzwiach głównych przedszkola.

4.Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola -do 1 kwietnia do godziny 15.00

Druki na stronie internetowej przedszkola lub w kancelarii przedszkola

5..Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola- 29.03.2022r. o godzinie 15.00 - na drzwiach głównych przedszkola - 4 kwietnia 2022r. o godzinie 15.00

 

Formularz wniosku dostępny na stronie bialystok.formico.pl

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Lista kandydatów zakwalifikowanych.pdf

 

oświadczenie woli zapisu wzor.doc

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista kandydatow zakwalifikowanych w rekrutacji uzupelniajacej.pdf