REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor informuje  rodziców,  ze wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok 2021/22 zostały zakwalifikowane pozytywnie. Poniżej znajdą Państwo listę dzieci zakwalifikowanych.

Jednocześnie informujemy o konieczności złożenia do przedszkola oświadczenia woli - dokument poniżej w terminie do dnia 29 marca do godziny 15.00

 

TERMINY_REKRUTACJI_.pdf

KRYTERIA_drugiego_etapu_postepowania_rekrutacyjnego_do_przedszkoli_i_oddz._przedszkolnych.pdf

zasady_rekrutacji_do_PS_na_rok_szkolny_2021_2022.doc

  

  W dniu 24.02.2021r. rusza I etap rekrutacji do naszego przedszkola. Wnioski i dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Miasta w zakładce edukacja- rekrutacja, znajdą je również Państwo  na naszej stronie poniżej. Należy pamiętać że po wypełnieniu elektronicznym , należy wniosek podpisać odręcznie. Wnioski  będzie również można pobrać przy wejściu do przedszkola. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę złożyć w kopercie do przedszkola pierwszego  wyboru.

Załączniki:

-Wniosek_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_Bialystok_2021-1.docx

-oswiadczenie_-_wielodzietnosc_rodziny_kandydata.pdf

-oswiadczenie_piecza_zastepcza.pdf

-oswiadczenie_samotne_wychowywanie.pdf

-oswiadczenie_o_zatrudnieniu-2.pdf

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Lista_kandydatów_zakwalifikowanych-24-03-2021.pdf

 

oświadczenie_woli_zapisu_-wzor.doc