PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKUWspółpraca


 

Współpracujemy z:

 

 • Uniwersytetem w Białymstoku
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną  Nr1 i poradniami niepublicznymi wspomagającymi rozwój dziecka
 • Szkołą Podstawową Nr4  i Nr19  oraz zaprzyjaźnionymi  przedszkolami
 • Operą i Filharmonią Podlaską
 • Białostockimi muzeami, galeriami, teatrami
 • Komendą Miejską Policji
 • Książnicą Podlaską
 • Strażą Miejską
 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Związkiem Piłsudczyków w Białymstoku
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Grodna i Wilna

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska